Begeleiding bij Rekenen

 

Begeleiding basisschoolleerlingen

Taalsprong begeleidt ook leerlingen die moeite hebben met rekenen op school. Voorafgaand aan de begeleiding maken wij een zorgvuldige analyse van de onderdelen die uw kind als problematisch ervaart. Met behulp van deze analyse stellen wij een individueel handelingsplan op.

In de begeleiding wordt iedere week intensief gewerkt aan de doelstellingen die in het handelingsplan opgesteld zijn.

Na elke behandelperiode (ongeveer 12 weken) evalueren wij met de leerling, ouders en school de doelstellingen uit het handelingsplan. Vervolgens ronden wij het begeleidingstraject af of adviseren wij ouders om nog een periode door te gaan.

Begeleiding middelbare scholieren

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen wij voor het vak wiskunde begeleiding bieden. Tijdens deze begeleiding bespreken wij de wiskundestof en vatten wij de stof samen. Daarnaast bestaat een groot deel van de les voornamelijk uit het oefenen van de stof aan de hand van de wiskundemethode en met eigen materiaal.