Welkom in onze praktijk Taalsprong

Samen onder één dak kinderen begeleiden betekent voor ons het delen van waardevolle kennis: of het nu gaat om de juiste begeleiding van onze leerlingen, de te hanteren methodieken of de nieuwste compenserende hulpmiddelen bij dyslexie, doel is om met die gedeelde kennis uw kind op een bij hem/haar zo passende wijze, te mogen begeleiden.

Over ons

 

Ons team bestaat uit goed gekwalificeerde taalspecialisten, jeugd- en kinderpsychologen en orthopedagogen, die allen hun passie delen in het werken met kinderen en bovendien ruime ervaring hebben opgedaan in het begeleiden van leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Antoinette Fontein

Na haar studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de UVA, heeft Antoinette veel werkervaring opgedaan als persvoorlichter bij een televisieproducent en later bij de AVRO. Om werk en gezinsleven goed te kunnen combineren, heeft Antoinette zich sinds 2003 op het onderwijs gestort. Eerst als docent Nederlands bij het Goois lyceum en sinds 2012 bij het Sint Vituscollege in Bussum.

In 2010 heeft Antoinette haar Master Dyslexiespecialist (MSEN) afgerond waarmee zij als remedial teacher/ dyslexiespecialist leerlingen begeleidt op het gebied van taal en dyslexie. Antoinette is één van de oprichters van Taalsprong.

Dinfy van Laarhoven

Dinfy van Laarhoven is kinder- en jeugdpsycholoog en orthopedagoog. Tijdens de stage van haar studie psychologie werkte Dinfy voor het eerst met kinderen met leerproblemen. Dit was iets wat altijd al haar interesse had, komend uit een familie waarbinnen dyslexie en concentratieproblemen een bekend gegeven zijn. Zij besloot zich hierin te specialiseren tijdens haar opleiding tot orthopedagoog. Sindsdien heeft zij al aan veel kinderen remedial teaching gegeven en intelligentie-, dyscalculie- en dyslexieonderzoeken uitgevoerd.

 

Merel van Helden

Merel is afgestudeerd Toegepast Psycholoog met als afstudeerrichting Onderwijs en Ontwikkeling. Tijdens verschillende stages op scholen is de liefde voor zelf onderwijzen ontstaan en dat bewoog haar tot het volgen van de versnelde opleiding Leraar basisonderwijs. Met haar ervaring als leerlingbegeleider op een school in het VO, werkzaamheden op een SBO (speciaal basisonderwijs) en de ervaring die zij nu op doet voor de klas is Merel op didactisch en pedagogisch gebied breed ontwikkeld.

Jildou van der Veer

Jildou is naast Taalsprong werkzaam als Remedial Teacher en leerkracht op een basisschool in Amsterdam. Zij heeft in 2018 de master Educational Needs afgerond aan de Hogeschool Utrecht. Jildou heeft zich gespecialiseerd in leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast heeft zij onlangs de cursus ‘Taal in Blokjes’ gevolgd. Een evidence based interventie waarbij door het gebruik van kleuren en klanken de Nederlandse taalstructuur zichtbaar wordt voor leerlingen met lees- en spellingproblemen.

Wietske Teunissen

Wietske haalde haar Masters Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam met als afstudeerrichting ‘Kinderen in een medische en schoolse omgeving’. Vervolgens deed ze de lerarenopleiding basisonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft ze haar MasterSEN gehaald met als specialisatie ‘Onderwijsleerproblemen’.
Aan het RINO heeft ze de cursussen diagnostiek en behandeling van dyscalculie gevolgd.

Ze stond vele jaren voor de klas in het basisonderwijs in Amsterdam, Den Haag en Greenwich (USA). Ze maakte deel uit van het Special Aid in Learning team in Greenwich (USA) en was jarenlang werkzaam als Remedial Teacher op de Hollandse School in Singapore.

Training & Begeleiding Voortgezet onderwijs

Fransje Sadée

Fransje studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen in 1987 is ze Nederlands gaan doceren aan diverse scholen in het Gooi in zowel onder- als bovenbouw, van vmbo tot gymnasium. Sinds 2011 werkt ze met veel plezier op het Goois Lyceum in Bussum. Naast docent is zij al jaren mentor. Daarnaast begeleidt ze leerlingen bij het maken van hun profielwerkstuk en verzorgt ze eindexamentrainingen.

Mark Meijer

Mark is als docent Nederlands en onderwijsontwikkelaar verbonden geweest aan meerdere scholen in Bussum waaronder het Goois lyceum en het Willem de Zwijger college. Tegenwoordig doceert Mark het vak Nederlands op een middelbare school in Purmerend en studeert hij verder voor zijn 1e graads bevoegdheid voor het leraarschap.

Antoinette Fontein

Na haar studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de UVA, heeft Antoinette veel werkervaring opgedaan als persvoorlichter bij een televisieproducent en later bij de AVRO. Om werk en gezinsleven goed te kunnen combineren, heeft Antoinette zich sinds 2003 op het onderwijs gestort. Eerst als docent Nederlands bij het Goois lyceum en sinds 2012 bij het Sint Vituscollege in Bussum.

In 2010 heeft Antoinette haar Master Dyslexiespecialist (MSEN) afgerond waarmee zij als remedial teacher/ dyslexiespecialist leerlingen begeleidt op het gebied van taal en dyslexie. Antoinette is één van de oprichters van Taalsprong.

Bernadette van Hoorn

Bernadette studeerde Nederlandse taal- en letterkunde van de Universiteit van Amsterdam en geeft al ruim 25 jaar met veel plezier Nederlands aan leerlingen van diverse leeftijden en niveaus. Sinds november 1999 is zij als docent Nederlands verbonden aan het Sint Vituscollege in Bussum, waar zijn voornamelijk bovenbouwklassen havo en vwo lesgeeft en examentrainingen verzorgt.

Naast haar lesgevende taken coacht zij docenten en leerlingen in de bovenbouw. Ze heeft daarvoor de opleiding tot docentcoach gevolgd bij het CPS in Amersfoort en diverse mentortrainingen bij het KPC

Onderzoek

Dinfy van Laarhoven

Dinfy van Laarhoven is kinder- en jeugdpsycholoog en orthopedagoog. Tijdens de stage van haar studie psychologie werkte Dinfy voor het eerst met kinderen met leerproblemen. Dit was iets wat altijd al haar interesse had, komend uit een familie waarbinnen dyslexie en concentratieproblemen een bekend gegeven zijn. Zij besloot zich hierin te specialiseren tijdens haar opleiding tot orthopedagoog. Sindsdien heeft zij al aan veel kinderen remedial teaching gegeven en intelligentie-, dyscalculie- en dyslexieonderzoeken uitgevoerd.

 

Lyotte Lammers

Lyotte Lammers heeft orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is als orthopedagoog werkzaam in het voortgezet onderwijs. Zij heeft daarnaast ervaring als orthopedagoog in het speciaal basisonderwijs en doet met name diagnostiek op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij is altijd geïnteresseerd in het zoeken naar oorzaken achter het gedrag van kinderen, om verder te kijken dan alleen het gedrag om op die manier kinderen en ouders verder te helpen. Op dit moment doet zij de postmaster opleiding tot orthopedagoog generalist, waardoor zij verschillende cursussen heeft gedaan op gebied van diagnostiek en behandeling.

Nienke Egels

Nienke Egels

Nienke is in 2017 afgestudeerd aan de PABO. Ze staat graag voor de klas, maar miste tijdens haar studie de verdiepende theorieën over de ontwikkeling en het leren van kinderen. Ze besloot om die reden nog een Master Orthopedagogiek te doen, met als richting leerproblemen. Deze master heeft ze in 2019 afgerond. Daarna heeft ze een jaar fulltime voor de klas gestaan als invaller op verschillende scholen in de regio.

Deze ervaring komt goed van pas tijdens het werk als orthopedagoog en remedial teacher. Momenteel combineert ze deze functies dan ook met het werken voor de klas.