Hoe werken wij

Intake

Wanneer u uw kind aanmeldt voor een intakegesprek, dan gaan wij eerst inventariseren welke leerproblemen uw kind ondervindt: de ontwikkeling van uw kind van zwangerschap tot heden wordt nauwgezet doorgenomen. Het is van belang goed te weten sinds wanneer en op welke onderdelen uw kind niet goed mee kan komen in de klas. Hoe eerder u aan de bel trekt, des te sneller uw kind met de juiste hulp de opgelopen achterstand kan inhalen en weer bij zijn of haar klasgenoten kan aansluiten. Daarbij denken wij vooral ook aan het belang van zelfvertrouwen dat een kind moet hebben om zich weer goed op de in de klas aangeboden leerstof te kunnen concentreren. Wij zorgen ervoor dat uw kind zich bij ons thuis voelt, dat het fouten mag maken, dat het alles kan vragen en vooral mag zeggen als het iets niet begrijpt.

Diagnostisch onderzoek

Na een uitgebreide analyse van alle relevante gegevens, inclusief een gesprek met de leerkracht en eventueel intern begeleider, gaan wij in onze praktijk diagnostisch onderzoek doen om aanvullende gegevens te verkrijgen over de deelgebieden waarop uw kind uitvalt. De resultaten van dit onderzoek en de gegevens van u en de school over uw kind, vormen de basis van het handelingsplan. Een handelingsplan is een overzichtelijk plan, waarin duidelijk de lange termijn- en korte termijndoelen geformuleerd staan. Aan de hand van dit handelingsplan vindt om de 12 behandelingen een evaluatiegesprek plaats waarin met betrokkenen besproken wordt of alle doelen behaald zijn en of verdere behandeling noodzakelijk wordt geacht.

Behandeling

Gedurende 12 weken wordt met uw kind hard gewerkt om de doelen uit het handelingsplan te kunnen verwezenlijken. Uw kind krijgt huiswerk mee. Het huiswerk is essentieel: achterstand (lezen, schrijven en rekenen) is vaak het gevolg van het (nog) niet goed automatiseren van bepaalde aangeboden leerstof. Bij Taalsprong wordt die stof nogmaals herhaald, vaak m.b.v. een andere methode en met behulp van allerlei oefeningen.

Evaluatie

Na een begeleidingsperiode van 12 weken wordt getoetst of alle doelen uit het handelingsplan bereikt zijn. Op basis van de resultaten uit deze toetsing wordt geƫvalueerd of de begeleiding wordt afgerond dan wel wordt voortgezet.

Na een intake gaan wij in onze praktijk nader taalonderzoek doen om aanvullende gegevens te verkrijgen op welke deelgebieden uw kind uitvalt. De resultaten van dit onderzoek en de gegevens van u, uw kind en de school, vormen de basis van het handelingsplan.

Gedurende 12 weken wordt met uw kind hard gewerkt om de doelen uit het handelingsplan te kunnen verwezenlijken.