BEGELEIDING
Basisonderwijs: reken- spelling- of begrijpend leesachterstand, dyslexie, dyscalculie) Voortgezet onderwijs: dyslexie, bijles Nederlands, Engels en Wiskunde.

ONDERZOEK
(doelgroep: 7-21 jaar)
Lees-, spelling-, of rekenonderoek, dyslexie, dyscalculie, intelligentie, Aandachts- problemen (ADHD), studiekeuze

GROEPSTRAINING
Dyslectisch, en nu?  Psycho-educatie en bruikbare tips voor omgaan met dyslexie in het onderwijs. Leren leren op de middelbare school, Brugklastraining & Huiswerk begeleiding.

Slider

Leerproblemen diagnosticeren en direct aanpakken: Professionals uit de zorg en uit het basis en voortgezet onderwijs werken samen onder één dak!

Deskundigen uit basis en voortgezet onderwijs en professionals uit de zorg, werken als team samen om goed uit te zoeken wat uw kind precies nodig heeft en hoe het passend begeleid kan worden.

Hoe wij werken..

De medewerkers van Taalsprong werken altijd in samenwerking met school/ouders en leerling. Er is veelvuldig overleg met leerkrachten, intern begeleiders, mentoren, docenten en u, om tot een juiste afstemming te komen van het door ons gemaakte handelingsplan op maat.

Begeleiding

Spelling
Rekenen/wiskunde
Begrijpend lezen
Dyslexie
 

Trainingen

Brugklastraining
Bijles Nederlands
Examentraining Nederlands
Leren Leren op de middelbare school
 

U

Onderzoek

Dyslexie
Dyscalculie
Intelligentie
Concentratie
Studiekeuze

Het team docenten van Taalsprong