Begeleiding

Laten we ons nou maar gewoon richten op wat ze straks nodig hebben in het leven: goed kunnen lezen, rekenen en schrijven!

Begeleiding Basisonderwijs:

Eén-op-één begeleiding bij een achterstand op leestempo, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Begeleiding bij dyslexie, dyscalculie of aandachtsproblematiek

Begeleiding Voortgezet onderwijs:

Eén-op-één begeleiding bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

 Begeleiding bij Dyslexie

  • Psycho-educatie: hoe ga je om met dyslexie in het basis en voortgezet onderwijs?
  • Begeleidingstraject onder leiding van een dyslexiespecialist.

Begeleiding bij dyscalculie

  • Psycho-educatie
  • Behandeltraject een-op-een onder leiding van een dyscalculiespecialist

Nederlandse les voor expatkinderen

Bijles Nederlands voor leerlingen die hun Nederlands willen verbeteren omdat zij een aantal jaar in het buitenland onderwijs hebben genoten (zowel voor leerlingen uit het basis als voortgezet onderwijs).