Begeleiding bij begrijpend lezen

 

Begrijpend lezen op de basisschool

Veel kinderen op de basisschool hebben moeite met het vak ‘begrijpend lezen’. Bij Taalsprong kunnen wij deze kinderen goed helpen. Aan de hand van een gedegen onderzoek kunnen wij precies vaststellen met welk deelvaardigheid van het begrijpend lezen uw kind moeite heeft. Het kan bijvoorbeeld liggen aan een geringe woordenschat of met het niet (her)kennen van de verschillende begrijpend leesstrategieën die toegepast moeten worden. Maar ook het vloeiend lezen kan onvoldoende zijn om tot goed leesbegrip te komen. Op basis van deze zorgvuldige analyse stellen wij een individueel handelingsplan op voor uw kind.

Begrijpend lezen op de middelbare school

Lezen is belangrijk: niet alleen om je leestechniek te oefenen, maar ook om tot meer leesbegrip te komen. Hoe meer je leest, hoe groter je woordenschat, hoe meer je begrijpt, hoe slimmer je wordt!

De schoolse teksten in de leermethodes op de middelbare school zijn vaak langer en moeilijker dan de teksten uit de methodes van de basisschool. Er wordt bij de leerling veel meer een beroep gedaan op het inzetten van de juiste leesstrategieën om de teksten goed te kunnen doorgronden. Uit onderzoek blijkt dat een aantal leerlingen hier veel moeite mee heeft. Wij helpen deze leerlingen door samen met hen de teksten goed te bestuderen aan de hand van de beschikbare lees- en woordraad strategieën.