Begeleiding bij dyslexie

 

Wanneer uw kind een dyslexieverklaring heeft, dan kan het begeleid worden bij Taalsprong. Hoe meer het kind nog oefent tijdens de basisschoolperiode, hoe meer het nog kan bereiken om zijn/haar leestempo en spellingniveau op een acceptabel niveau te krijgen voordat het naar de middelbare school gaat. Wij werken met diverse methodes om ervoor te zorgen dat uw kind lezen (weer) leuk gaat vinden of met spelling weer een voldoende kan scoren.

Naast het leertechnische gedeelte is het natuurlijk helemaal van belang dat kinderen met dyslexie snappen wat dyslexie voor hen betekent en hoe zij er nu en in de toekomst mee om kunnen gaan. Wij voeren regelmatig gesprekken met u, uw kind maar ook met de leerkracht om ervoor te zorgen dat uw kind tot meer in staat is dan het denkt; ook met dyslexie kun je heel ver komen!

In overleg met de leerkracht, intern begeleider en ouder/verzorger, stellen wij een handelingsplan van 12 weken op. Uw kind komt op de praktijk of krijgt op school begeleiding.

Leerlingen met dyslexie uit het middelbaar onderwijs hebben baat bij één-op-één begeleiding. Wij oefenen met diverse leesstrategieën, om sneller tot tekstbegrip te komen. Naast deze hulp, kunnen wij ook begeleiding bieden op het gebied van compenserende voorlees software als Claroread waar de meeste scholen in onze regio mee werken.