Onderzoek

Ieder kind verdient het om met plezier naar school te gaan en een zorgeloze schoolloopbaan te doorlopen. Helaas loopt het in werkelijkheid soms anders en kan het zijn dat uw kind tegen bepaalde moeilijkheden aanloopt op school.

 

dyslexie onderzoek

Van dyslexie spreekt men wanneer er sprake is van een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau (Stichting Dyslexie Nederland, 2016). Uw kind heeft bijvoorbeeld veel moeite met het lezen van woordjes (op school gemeten door de Drie Minuten Toets – DMT) en/of maakt op spellinggebied opvallende fouten.

Indien u vermoedt dat er bij uw kind sprake is van dyslexie dan kunt u bij Taalsprong terecht voor een dyslexieonderzoek.

Dyscalculie onderzoek

Dyscalculie is een stoornis, die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het leren en vlot oproepen van reken-/wiskundekennis. Uw kind heeft bijvoorbeeld zeer grote moeite met de betekenis van getallen en met de basisvaardigheden van het rekenen. Ook het verkrijgen van inzicht in de manier waarop sommen en rekentaken moeten worden aangepakt, kan tot problemen leiden.

Wanneer de rekenproblemen hardnekkig zijn, ondanks extra begeleiding en oefening, kunnen wij rekenonderzoek doen. De resultaten van dit onderzoek kan uitwijzen of er sprake is van ernstige rekenproblemen of dyscalculie.

Intelligentie onderzoek

Het kan soms zinvol zijn om een intelligentieonderzoek bij uw kind te laten uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld verstandig zijn wanneer uw kind moeite heeft om de leerstof uit de klas bij te houden óf wanneer uw kind juist met gemak voorloopt. Maar ook wanneer u of de leerkracht vermoedt dat er méér inzit, dan eruit komt of wanneer uw kind een andere manier van leren nodig lijkt te hebben.

Intelligentieonderzoek bestaat uit een serie vragen en opdrachten/puzzels waarmee wij de aangeleerde kennis, het begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden van uw kind in kaart brengen. Wij maken gebruik van de WISC-V test.

De resultaten van het intelligentieonderzoek worden vergeleken met die van leeftijdgenoten. Op basis hiervan brengen we een advies uit over de gewenste ondersteuning of over een passend onderwijsniveau.

Concentratie onderzoek

Wanneer uw kind moeite heeft om zich goed te concentreren, kunnen wij onderzoek doen naar aandachtsproblemen. We brengen d.m.v. vragenlijsten en onderzoek verschillende vormen van aandacht in kaart en geven een uitgebreid advies waar u en uw kind direct mee aan de slag kunnen. Ook doen wij onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een stoornis op het gebied van aandacht/concentratie, zoals AD(H)D.

Studiekeuze onderzoek

Een studie kiezen die bij je past is best lastig. Wij organiseren diverse studiekeuzecamps onder begeleiding van een professional uit het bedrijfsleven.