Brugklastraining

Naar de middelbare school gaan is een grote verandering; een nieuwe klas, verschillende docenten en veel nieuwe vakken. Van leerlingen wordt verwacht dat ze huiswerk plannen, toetsen doelmatig leren èn hun tijd efficiënt indelen, zodat er ook ruimte is voor ontspanning.

Veel brugklasleerlingen in het voortgezet onderwijs hebben moeite met het toepassen van de juiste studiemethode. Om een goede start in de brugklas te bevorderen, biedt de Taalsprong de brugklastraining “leren leren’’ voor groep 8 leerlingen aan.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten waarvan twee vòòr en één na de zomervakantie. In de bijeenkomsten vòòr de zomervakantie staat het studerend lezen centraal en in de bijeenkomst na de vakantie zal het plannen en organiseren een grote rol spelen.

Tijdens de bijeenkomsten worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Plannen van huiswerk
  • Studievaardigheden
  • Studerend lezen & samenvatten

Naast de drie bijeenkomsten voor de leerlingen, wordt er ook een ouderavond gepland. Deze avond staat onder leiding van klinisch neuropsycholoog Claudia König. U krijgt veel praktische tips voor het begeleiden van uw kind in de brugklas. Ook staan wij stil bij het puberend brein en in hoeverre dit van invloed kan zijn op de schoolprestaties.