Begeleiding bij spelling

 

Heeft uw zoon of dochter moeite met spelling dan kunt u bij Taalsprong terecht voor begeleiding.

Begeleiding voor basisschoolleerlingen

Aan de hand van een uitgebreid spellingonderzoek bekijken wij waar de eventuele hiaten in de spelling zich bevinden. Vervolgens stellen wij, in overleg met leerkracht en intern begeleider, een handelingsplan voor 12 weken op. Tijdens de begeleiding gaat het kind oefenen met de spellingregels die nog niet goed geautomatiseerd zijn. Diverse vernieuwende methodieken staan hierbij tot onze beschikking. Zo werken wij onder meer met de Taal in blokjesmethode waarbij kinderen woorden kleuren, blokken en springen. Ook werken wij met de methodiek van José Schraven: ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’.

Na een begeleidingsperiode van 12 weken toetsen wij de vooruitgang van het kind en adviseren wij ouders om de begeleiding voort te zetten dan wel af te ronden.

Begeleiding voor middelbare scholieren

De aanpak van spellingproblemen bij leerlingen die in het voortgezet onderwijs zitten, sluit voornamelijk aan bij de methode die op de middelbare school wordt gebruikt. Naast aandacht aan spellinghiaten, staan wij ook stil bij essentiële onderdelen als werkwoordspelling en grammatica.